Oferta

POLOWANIA KOMERCYJNE

W roku gospodarczym 2021/2022 zapraszamy na polowania indywidualne:
1. Sarna rogacz
w miesiącach maj – lipiec
2. Jeleń byk
w miesiącach wrzesień-październik

Ponadto w miesiącach listopad-styczeń organizujemy polowania zbiorowe w grupach min. 8 osobowych.
W trakcie tych polowań do odstrzału przeznaczamy jelenie, sarny i dziki.

Obowiązującym cennikiem za organizację i przeprowadzenie polowania jest cennik Biura polowań „Mazury” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Dane kontaktowe w sprawie udziału w polowaniach komercyjnych znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt

GALERIA ZDJĘĆ Z POLOWAŃ KOMERCYJNYCH