Główna

http://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/02/polska.pnghttp://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/02/anglia.pnghttp://kolosokol.mazury.pl/wp-content/uploads/2015/02/germany.png
122

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych (pobierz poniżej).

O B O W I Ą Z E K  I N F O R M A C Y J N Y  R O D O

Pierwsze wzmianki o organizacji łowiectwa w pow. szczycieńskim odnajdujemy w sprawozdaniu Waltera Późnego, pierwszego powojennego starosty szczycieńskiego. W sprawozdaniu z dnia 5 grudnia 1945 roku, relacjonując Pełnomocnikowi na Okręg Mazurski efekty prac poszczególnych swoich referatów, starosta m. in. pisze: „Referat Leśny przeprowadzał kontrole i objazdy lasów państwowych i samorządowych. Zorganizowano Kółka łowieckie”. Dwa miesiące później, w dniu 1 lutego 1946 roku ponownie wraca do tematu organizacji łowiectwa pisząc: ”Załatwiono (…) oraz szereg spraw związanych z organizacją łowiectwa. Kołem łowieckim, o którym jest mowa powyżej, to Koło Łowieckie nr 1 w Szczytnie, które w 1953 roku zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Szczytnie i taka nazwa utrzymała się do dzisiaj. Jednym z założycieli koła był Józef Merkiewicz, pierwszy powojenny Łowczy Powiatowy powiatu szczycieńskiego (lata 1945-1950), pracownik nadleśnictwa w Korpelach oraz radny I kadencji MRN w Szczytnie. Wśród pierwszych członków koła znalazły się takie nazwiska jak: Bruzda Stanisław, Dmochowski Konstanty, Klier Józef, Milewski Witold, Niewolkiewicz Julian, Starka Franciszek.

W dniu ósmego listopada 2008 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla KŁ „Sokół” w Szczytnie.
W trakcie uroczystej mszy, którą celebrował kapelan myśliwych i leśników Ks. Kanonik Andrzej Wysocki, przekazania sztandaru dla koła dokonał Prezes MORŁ kol. Jarosław Groszyk. Po uroczystościach w kościele, członkowie koła i licznie zaproszeni goście udali się do sali biesiadnej restauracji „Krystyna”, gdzie kontynuowano najpierw część oficjalną, a następnie – do białego rana – myśliwską biesiadę. W części oficjalnej Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Odznaczenia i wyróżnienia wręczono również grupie zasłużonych członków koła oraz na wniosek koła, osobom spoza koła.
22 października 2016 r. obchodzono 70-lecie istnienia, którego głównym punktem było odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci członków koła.
W dniu 3 listopada 2016 r. koło zostało odznaczone Złomem.